Uutiset ja saavutukset

Apteekit raportoivat viime vuonna yli 12 000 HaiPro-vaaratapahtumaa – eniten ilmoituksia reseptintoimituksista ja annosjakelusta
Uutinen

28.03.2024

Apteekit raportoivat viime vuonna yli 12 000 HaiPro-vaaratapahtumaa – eniten ilmoituksia reseptintoimituksista ja annosjakelusta

Ilmoitusaktiivisuus on kasvanut aiemmista vuosista selvästi. Lääkkeiden annosjakelun riskikohtia ovat etenkin erikoisannostelut, lääkkeiden saatavuushäiriöt sekä puutteet lääkityslistoissa. [...]

Lähes puolet hyvinvointialueista kehittää jo lääkitysturvallisuutta yhdessä apteekkien kanssa
Uutinen

22.03.2024

Lähes puolet hyvinvointialueista kehittää jo lääkitysturvallisuutta yhdessä apteekkien kanssa

Valtaosa alueista saataneen apteekkiyhteistyön piiriin vielä tänä keväänä. Tähänastinen yhteistyö on nostanut esiin kolme keskeistä kehittämiskohdetta. [...]

Lääkehoidon riskit esiin apteekkien ja hyvinvointialueiden yhteistyöllä
Uutinen

20.12.2023

Lääkehoidon riskit esiin apteekkien ja hyvinvointialueiden yhteistyöllä

Jo viisi hyvinvointialuetta on ottanut käyttöön apteekkien ja muun soten yhteiset toimintamallit lääkitysturvallisuuden parantamiseksi. [...]

Apteekeissa jokainen päivä on potilasturvallisuuspäivä
Uutinen

15.09.2023

Apteekeissa jokainen päivä on potilasturvallisuuspäivä

Sunnuntaina 17.9. vietetään valtakunnallista potilasturvallisuuden päivää, jonka teemana on potilaan osallisuus. Apteekeissa asiakkaita rohkaistaan kertomaan lääkityksestään.  [...]

Tutkimus: Apteekeilla on merkittävä rooli potilaiden lääkitysturvallisuuden varmistamisessa
Uutinen

15.09.2023

Tutkimus: Apteekeilla on merkittävä rooli potilaiden lääkitysturvallisuuden varmistamisessa

Apteekeissa ilmoitettiin reilun vuoden aikana 3 800 lääkityspoikkeamaa, jotka olivat tapahtuneet muissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. [...]

Keusote: Lääkitysturvallisuutta edistetään vahvalla yhteistyöllä apteekkien kanssa
Uutinen

11.05.2023

Keusote: Lääkitysturvallisuutta edistetään vahvalla yhteistyöllä apteekkien kanssa

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella avohoito ja alueen apteekit vastaavat yhdessä kotioloissa toteutettavan lääkehoidon turvallisuudesta. [...]

Apteekit kehittävät annosjakelua entistä turvallisemmaksi
Uutinen

24.03.2023

Apteekit kehittävät annosjakelua entistä turvallisemmaksi

Koneellinen annosjakelu on monivaiheinen ketju, jossa on mukana monta toimijaa. Kehitettävää on muun muassa tiedonkulussa. [...]

Raportti: Moni lääkitysriski jää apteekin haaviin
Uutinen

08.02.2023

Raportti: Moni lääkitysriski jää apteekin haaviin

Apteekkien keräämä lääkitysturvallisuusdata voi auttaa myös muita sote-toimijoita kehittämään toimintaansa. [...]

Apteekit kehittävät aktiivisesti lääkehoidon turvallisuutta – parhaat käytännöt halutaan esiin
Uutinen

19.01.2023

Apteekit kehittävät aktiivisesti lääkehoidon turvallisuutta – parhaat käytännöt halutaan esiin

Uusilla hyvinvointialueilla lääkehoidon käytännöt kannattaa suunnitella alusta asti yhteistyössä. [...]

Keusotessa lääkitysturvallisuus on kaikkien yhteinen asia
Uutinen

29.09.2022

Keusotessa lääkitysturvallisuus on kaikkien yhteinen asia

Keski-Uudellamaalla apteekkien ja muun terveydenhuollon yhteistyö tiivistyy hyvää vauhtia. Farmasian ammattilaisilla nähdään tärkeä rooli etenkin lääkitysturvallisuuden varmistamisessa.  [...]

Kolme työntäyteistä Valo-vuotta takana ja kolme edessä

Valtakunnallisessa apteekkien lääkitysturvallisuuden kehittämishankkeessa on saavutettu puoliväli. Valo-ohjelman jokaista neljää osaprojektia: vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPron käyttöönottoa ja vaaratapahtumista oppimista, lääkitysturvallisuuskulttuurin, -osaamisen ja alueellisen yhteistyön kehittämistä sekä avohoidon lääkitysturvallisuuden tutkimusta on edistetty määrätietoisesti. Valo-ohjelma aloitettiin keväällä 2021 pilotoimalla apteekkitoimintaympäristöön kehitettyä HaiPro-ilmoituslomaketta valikoiduissa apteekeissa. Apteekeille tuotettiin HaiPro-ilmoittajan ja käsittelijän koulutukset sekä yleistä lääkitysturvallisuuden täydennyskoulutusta tukemaan muun muassa järjestelmälähtöisen […]

Lue lisää

Lääkitysturvallisuuden kehittäminen on koko apteekin henkilökunnan yhteinen asia

Lääkitysturvallisuuden kehittäminen apteekeissa ei rajoitu ainoastaan farmaseuttiseen henkilökuntaan. Jokainen apteekin työntekijä voi osallistua turvallisuuskulttuurin kehittämiseen ja lääkitysturvallisuuden varmistamiseen oman työnsä näkökulmasta. Jatkossa Valo-ohjelma tukee paremmin myös apteekin teknisen henkilökunnan perehdytystä ja osallisuutta lääkitysturvallisuustyöhön. Apteekeissa työskentelee farmaseuttisen henkilöstön lisäksi teknistä henkilökuntaa, muun muassa lääkelogistiikan ja apteekin markkinointiviestinnän parissa. Suurin osa heistä on suorittanut ammatillisen lääkealan perustutkinnon ja […]

Lue lisää

Apteekeissa vietetään potilasturvallisuuspäivää 17.9.

Tänä vuonna valtakunnallisen potilasturvallisuuspäivän teemana on potilaan osallisuus. Lääkehoidon onnistumisessa potilaan rooli korostuu, sillä potilas itse vastaa lääkkeen ottamisesta ja lääkehoidon toteuttamisesta kotona. Apteekin terveydenhuollon ammattilaisten tehtävänä on ohjata ja varmistaa lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä kotona. Apteekeissa on kuluneen viikon aikana rohkaistu asiakkaita kertomaan omasta lääkehoidostaan, tuomaan esille siihen liittyviä kysymyksiä ja pohdintoja sekä ylläpitämään […]

Lue lisää

13.9.2023 Valon tutkimusstrategia julkaistu

Tutkimusstrategia on laadittu yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa ja on tarkoitettu avoimeen valtakunnalliseen käyttöön. Lääkitysturvallisuuden tutkimus on perinteisesti keskittynyt sairaalaympäristöön. Valo-ohjelman tutkimusstrategia (2023–2026) linjaa kansalliset tutkimustarpeet, joiden avulla voidaan edistää avohoidon potilaiden lääkitysturvallisuutta apteekeissa sekä apteekkien ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä. Tutkimusstrategia julkistettiin Apteekkariliiton Valo-webinaarissa. Webinaarissa esiteltiin myös HaiPro-aineistosta tehty pro gradu tutkimus, jossa tutkittiin, millaisia […]

Lue lisää

Apteekkien ja sote-organisaatioiden välinen HaiPro-yhteistyö käynnistyi Keusoten hyvinvointialueella

Yhteistyö mahdollistaa lääkitysturvallisuuden edistämisen entistä laajemmin ja ennakoivammin, toisilta oppien. Keusotessa apteekit ovat olleet mukana avohoidon lääkitysturvallisuuden ja yhteisten toimintamallien kehittämisessä jo aiemminkin, mutta nyt yhteisen, organisaatiorajat ylittävän vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönotto vahvistaa yhteistyötä entisestään. “Apteekit tekevät päivittäin tärkeää työtä lääkitysturvallisuuden eteen muun muassa tarkastamalla lääkkeiden annostukset ja mahdolliset yhteisvaikutukset sekä selvittämällä mahdollisia lääkkeiden käyttöön liittyviä […]

Lue lisää

Apteekkien ja sote-organisaatioiden välinen HaiPro-ilmoittaminen on mahdollista koko Kanta-Hämeen ja Pohjanmaan hyvinvointialueilla

10.5.2023 Osa Kanta-Hämeen ja Pohjanmaan alueiden apteekeista olivat mukana pilotoimassa organisaatiorajat ylittävää HaiPro-ilmoittamista vuoden 2022 keväällä. Kannustavat kokemukset ja onnistunut yhteistyö mahdollistivat yhteistyön laajentamisen, ja nyt HaiPro-ilmoitusten lähettäminen yksiköstä toiseen on mahdollista hyvinvointialueilla kokonaisuudessaan. “Apteekkien tekemät ilmoitukset tarjoavat tietoa hoidon jatkuvuuden riskeistä, sekä systeemiongelmista liittyen esimerkiksi tietojärjestelmien ominaisuuksiin ja niiden välisen tietosisällön siirtymiseen”, kertoo Jenni […]

Lue lisää

9.5.2023 Valo-yhteistyö: Helsingin yliopiston proviisoriopiskelijat laativat uusia lääkitysturvallisuusmateriaaleja apteekkien käyttöön

Valon yhteistyökumppanina Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan 4. vuoden proviisoriopiskelijat tuottivat osana opintojaan materiaaleja ja työkaluja apteekkien lääkitysturvallisuustyön tueksi. Materiaalit sekä tallenne materiaalien hyödyntämisestä (Valo-webinaari) on julkaistu Valon verkkosivuilla >

Lue lisää

Lääkitysturvallisuusosaamisen itsearviointimittaristo on nyt käytettävissäsi

Julkaisuvaiheessa erityisesti apteekkien lääkitysturvallisuusvastaaville oman osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin sekä henkilöstöjohdolle lääkitysturvallisuusosaamisen johtamisen tueksi tarkoitettu työväline, lääkitysturvallisuusosaamisen itsearviointimittaristo, on julkaistu. Apteekin lääkitysturvallisuuden itsearviointimittaristo on laadittu osana Valo-ohjelmaa yhteistyössä Apteekkien ammatillisen toiminnan edistämisen (AATE) koordinaatioryhmän asiantuntijoiden kanssa. Mittariston kehittämiseen voit perehtyä tarkemmin täällä >> Tästä pääset suoraan itsearviointimittaristoon (Webropol) >> Koko itsearviointimittaristoon vastaamiseen on hyvä varata […]

Lue lisää

10 000 HaiPro-ilmoituksen raja ylitettiin syyskuussa

Apteekit liitettiin osaksi HaiPro-vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmää syyskuussa 2021, kun HaiPro-järjestelmää oli edelliskeväänä pilotoitu parissakymmenessä apteekissa toimintaympäristöönsä soveltuvaksi. Ensimmäisen vuoden aikana apteekit saavuttivat laaditun 10 000 HaiPro-ilmoituksen rajan. Ilmoitusten kasvava määrä kertoo turvallisuusasenteista: mitä aktiivisemmin ilmoituksia tehdään, sen paremmin on mahdollista tunnistaa tarpeellisia kehittämiskohteita ja vaikuttaa lääkitysturvallisuuden toteutumiseen arjessa. Noin 60 % tähänastisista apteekeissa laadituista ilmoituksista liittyy apteekin […]

Lue lisää

Valo esillä Sairaanhoitajapäivillä 15.-16.9.2022

Lääkehoidon toteuttaminen on riskialtista toimintaa ja erehtyminen on inhimillistä. Tutkimuksen perusteella tiedetään, että lähes neljäsosa iäkkäiden päivystyskäynneistä johtuu lääkehaitasta.1 Sosiaali- ja terveydenhuollossa kyse ei ole ainoastaan haittojen ehkäisystä, vaan myös yhteisestä tahdosta ja kyvystä edistää turvallisuutta. Lääkitysturvallisuudessa tarvitaan yhteisiä toimintamalleja ja tiedon tulee kulkea kaikkien lääkehoitoprosessiin osallistuvien välillä. Kun vaaratilanteet tulevat näkyväksi ja riskit tunnistetaan, […]

Lue lisää

Valo toimi kummihankkeena Helsingin yliopiston terveyden edistämisen kurssilla

Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunnan kliinisen farmasian opintosuunnan 4. vuoden proviisoriopiskelijat laativat keväällä projektityönsä teemasta Turvallinen itsehoito apteekin opastuksella. Kurssiprojekteina valmistui itsehoitolääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä tukevia työkaluja. Yksi projekteista käsitteli apteekkien itsehoidossa tapahtuneita vaaratapahtumia/ poikkeamia, jotka oli ilmoitettu HaiPro-järjestelmään syyskuun 2021 ja helmikuun 2022 välisenä aikana. Projektin yhteydessä laaditun yhteenvedon tavoitteena oli tuoda esiin mahdollisia […]

Lue lisää

1.4.2022 – Kevään 2022 aikana järjestetään Valo-kiertue, jossa apteekkien lääkitysturvallisuusvastaavat tapaavat alueellisesti toisensa.

Valo-ohjelman tavoitteena on, että avohoidon lääkehoidon turvallisuutta ja riskienhallintaa toteutetaan ja kehitetään alueellisesti, organisaatiorajat ylittävässä yhteistyössä. Ensivaiheessa on tärkeää, että lääkitysturvallisuustyön alueellinen koordinaatio toimii apteekkien välillä.

Lue lisää

8.2.2022 – Apteekkien HaiPro-järjestelmään perehtyminen on sujunut odotetusti

Lähes 2/3 apteekeista ilmoitti Apteekkariliiton vuosittaisen toimintakyselyn (N=617) yhteydessä perehdyttäneensä koko farmaseuttisen henkilökunnan lääkitysturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointiin HaiPro-järjestelmässä tammikuun 2022 loppuun mennessä.

Lue lisää

18.1.2022 – Viimeisetkin apteekit mukaan HaiPro-järjestelmän käyttäjiksi!

viivästyttää HaiPro-järjestelmän käyttöönottoa apteekeissa toivotussa aikataulussa, halusi VALO-projektitiimi tavoittaa verkkotilaisuuden myötä vielä myös nämä apteekit. Tilaisuuden tavoitteena oli, että sen jälkeen jokainen osallistuja tietäisi, mistä aloittaa. Palautteen perusteella tässä onnistuttiin.

Lue lisää

18.11.2021 – Apteekkien tekemät HaiPro-ilmoitukset kerryttävät kansallista vaaratapahtuma-aineistoa

Vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPron avulla apteekit voivat tehdä lääkitysturvallisuutta vaarantavat tilanteet näkyviksi, jolloin niistä voidaan oppia. Kaikkien apteekkien yhteistä HaiPro-aineistoa hyödynnetään tulevaisuudessa apteekkien toimintaprosessien ja laajemmin avohoidon lääkitysturvallisuuden kehittämisessä. Kansallisen apteekkien vaaratapahtuma-aineiston omistaa Suomen Apteekkariliitto.

Lue lisää