Uutiset ja saavutukset

Raportti: Moni lääkitysriski jää apteekin haaviin
Uutinen

08.02.2023

Raportti: Moni lääkitysriski jää apteekin haaviin

Apteekkien keräämä lääkitysturvallisuusdata voi auttaa myös muita sote-toimijoita kehittämään toimintaansa. [...]

Apteekit kehittävät aktiivisesti lääkehoidon turvallisuutta – parhaat käytännöt halutaan esiin
Uutinen

19.01.2023

Apteekit kehittävät aktiivisesti lääkehoidon turvallisuutta – parhaat käytännöt halutaan esiin

Uusilla hyvinvointialueilla lääkehoidon käytännöt kannattaa suunnitella alusta asti yhteistyössä. [...]

Keusotessa lääkitysturvallisuus on kaikkien yhteinen asia
Uutinen

29.09.2022

Keusotessa lääkitysturvallisuus on kaikkien yhteinen asia

Keski-Uudellamaalla apteekkien ja muun terveydenhuollon yhteistyö tiivistyy hyvää vauhtia. Farmasian ammattilaisilla nähdään tärkeä rooli etenkin lääkitysturvallisuuden varmistamisessa.  [...]

Valo herättää kiinnostusta maailmalla
Uutinen

22.09.2022

Valo herättää kiinnostusta maailmalla

Työtä lääkitysturvallisuuden eteen tehdään joka puolella maailmaa, mutta valtakunnallinen ohjelma on vielä vaikuttava harvinaisuus. [...]

Tutkimus ohjaa Valoa
Uutinen

29.03.2022

Tutkimus ohjaa Valoa

Viime vuonna käynnistyneelle Valtakunnalliselle apteekkien lääkitysturvallisuusohjelmalle luodaan oma tutkimusstrategia. Valo-ohjelman edistymistä voi nyt seurata myös ohjelman omilla verkkosivuilla. [...]

Uusi asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia: Vältetään vältettävissä oleva haitta
Uutinen

24.02.2022

Uusi asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia: Vältetään vältettävissä oleva haitta

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema strategia ulottuu vuoteen 2026. Tavoitteena on muun muassa lääkehoidon haittatapahtumien määrän lasku. [...]

Uusi aikakausi alkaa lääkitysturvallisuudessa
Uutinen

01.02.2022

Uusi aikakausi alkaa lääkitysturvallisuudessa

Uusi kommunikaatioväylä apteekkien ja muun terveydenhuollon välillä aukesi tänään, kun vaaratapahtumien raportointijärjestelmä Haipron rajapintapilotti alkoi Vaasassa ja Hämeenlinnassa. [...]

Väitös: Lääkitysongelmien ratkaiseminen kaipaisi nykyistä parempaa tiedonkulkua
Uutinen

25.11.2021

Väitös: Lääkitysongelmien ratkaiseminen kaipaisi nykyistä parempaa tiedonkulkua

Ikäihmisten lääkitysten järkeistämiseen liittyy haasteita niin lainsäädännön, tietojärjestelmien kuin asenteidenkin tasolla. [...]

Jo kolmessa neljästä apteekista on lääkitysturvallisuuden vastuuhenkilö
Uutinen

15.10.2021

Jo kolmessa neljästä apteekista on lääkitysturvallisuuden vastuuhenkilö

Apteekkien lääkitysturvallisuusvastaavat ovat apteekkien yhteyshenkilöitä muualle sosiaali- ja terveydenhuoltoon. [...]

Apteekit liittyivät HaiProon – askel kohti uutta lääkitysturvallisuuskulttuuria
Uutinen

24.09.2021

Apteekit liittyivät HaiProon – askel kohti uutta lääkitysturvallisuuskulttuuria

Apteekeissa puututaan päivittäin sekä itsehoito- että reseptilääkkeiden käyttöön liittyviin riskeihin. Vaaratapahtumien raportointi mahdollistaa sen, että niistä voidaan oppia. [...]

Lääkitysturvallisuusosaamisen itsearviointimittaristo on nyt käytettävissäsi

Julkaisuvaiheessa erityisesti apteekkien lääkitysturvallisuusvastaaville oman osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin sekä henkilöstöjohdolle lääkitysturvallisuusosaamisen johtamisen tueksi tarkoitettu työväline, lääkitysturvallisuusosaamisen itsearviointimittaristo, on julkaistu. Apteekin lääkitysturvallisuuden itsearviointimittaristo on laadittu osana Valo-ohjelmaa yhteistyössä Apteekkien ammatillisen toiminnan edistämisen (AATE) koordinaatioryhmän asiantuntijoiden kanssa. Mittariston kehittämiseen voit perehtyä tarkemmin täällä >> Tästä pääset suoraan itsearviointimittaristoon (Webropol) >> Koko itsearviointimittaristoon vastaamiseen on hyvä varata […]

Lue lisää

10 000 HaiPro-ilmoituksen raja ylitettiin syyskuussa

Apteekit liitettiin osaksi HaiPro-vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmää syyskuussa 2021, kun HaiPro-järjestelmää oli edelliskeväänä pilotoitu parissakymmenessä apteekissa toimintaympäristöönsä soveltuvaksi. Ensimmäisen vuoden aikana apteekit saavuttivat laaditun 10 000 HaiPro-ilmoituksen rajan. Ilmoitusten kasvava määrä kertoo turvallisuusasenteista: mitä aktiivisemmin ilmoituksia tehdään, sen paremmin on mahdollista tunnistaa tarpeellisia kehittämiskohteita ja vaikuttaa lääkitysturvallisuuden toteutumiseen arjessa. Noin 60 % tähänastisista apteekeissa laadituista ilmoituksista liittyy apteekin […]

Lue lisää

Valo esillä Sairaanhoitajapäivillä 15.-16.9.2022

Lääkehoidon toteuttaminen on riskialtista toimintaa ja erehtyminen on inhimillistä. Tutkimuksen perusteella tiedetään, että lähes neljäsosa iäkkäiden päivystyskäynneistä johtuu lääkehaitasta.1 Sosiaali- ja terveydenhuollossa kyse ei ole ainoastaan haittojen ehkäisystä, vaan myös yhteisestä tahdosta ja kyvystä edistää turvallisuutta. Lääkitysturvallisuudessa tarvitaan yhteisiä toimintamalleja ja tiedon tulee kulkea kaikkien lääkehoitoprosessiin osallistuvien välillä. Kun vaaratilanteet tulevat näkyväksi ja riskit tunnistetaan, […]

Lue lisää

Valo toimi kummihankkeena Helsingin yliopiston terveyden edistämisen kurssilla

Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunnan kliinisen farmasian opintosuunnan 4. vuoden proviisoriopiskelijat laativat keväällä projektityönsä teemasta Turvallinen itsehoito apteekin opastuksella. Kurssiprojekteina valmistui itsehoitolääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä tukevia työkaluja. Yksi projekteista käsitteli apteekkien itsehoidossa tapahtuneita vaaratapahtumia/ poikkeamia, jotka oli ilmoitettu HaiPro-järjestelmään syyskuun 2021 ja helmikuun 2022 välisenä aikana. Projektin yhteydessä laaditun yhteenvedon tavoitteena oli tuoda esiin mahdollisia […]

Lue lisää

1.4.2022 – Kevään 2022 aikana järjestetään Valo-kiertue, jossa apteekkien lääkitysturvallisuusvastaavat tapaavat alueellisesti toisensa.

Valo-ohjelman tavoitteena on, että avohoidon lääkehoidon turvallisuutta ja riskienhallintaa toteutetaan ja kehitetään alueellisesti, organisaatiorajat ylittävässä yhteistyössä. Ensivaiheessa on tärkeää, että lääkitysturvallisuustyön alueellinen koordinaatio toimii apteekkien välillä.

Lue lisää

8.2.2022 – Apteekkien HaiPro-järjestelmään perehtyminen on sujunut odotetusti

Lähes 2/3 apteekeista ilmoitti Apteekkariliiton vuosittaisen toimintakyselyn (N=617) yhteydessä perehdyttäneensä koko farmaseuttisen henkilökunnan lääkitysturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointiin HaiPro-järjestelmässä tammikuun 2022 loppuun mennessä.

Lue lisää

18.1.2022 – Viimeisetkin apteekit mukaan HaiPro-järjestelmän käyttäjiksi!

viivästyttää HaiPro-järjestelmän käyttöönottoa apteekeissa toivotussa aikataulussa, halusi VALO-projektitiimi tavoittaa verkkotilaisuuden myötä vielä myös nämä apteekit. Tilaisuuden tavoitteena oli, että sen jälkeen jokainen osallistuja tietäisi, mistä aloittaa. Palautteen perusteella tässä onnistuttiin.

Lue lisää

18.11.2021 – Apteekkien tekemät HaiPro-ilmoitukset kerryttävät kansallista vaaratapahtuma-aineistoa

Vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPron avulla apteekit voivat tehdä lääkitysturvallisuutta vaarantavat tilanteet näkyviksi, jolloin niistä voidaan oppia. Kaikkien apteekkien yhteistä HaiPro-aineistoa hyödynnetään tulevaisuudessa apteekkien toimintaprosessien ja laajemmin avohoidon lääkitysturvallisuuden kehittämisessä. Kansallisen apteekkien vaaratapahtuma-aineiston omistaa Suomen Apteekkariliitto.

Lue lisää

11.5.2021 – Apteekit aloittavat HaiPro-järjestelmään perehtymisen lääkitysturvallisuusvastaavistaan

Apteekkariliitto kutsuu jäsenapteekkiensa lääkitysturvallisuusvastaavia ilmoittautumaan lääkitysturvallisuusvastaavien yhdyshenkilörekisteriin. Rekisteri on perustettu, jotta jatkossa voidaan tavoittaa apteekkien laaja lääkitysturvallisuusvastaavien verkosto muun muassa liiton viestinnällisiä ja lääkitysturvallisuuden tutkimuksellisia tarkoituksia varten.

Lue lisää