Lääkitysturvallisuuden kehittäminen on koko apteekin henkilökunnan yhteinen asia

Lääkitysturvallisuuden kehittäminen apteekeissa ei rajoitu ainoastaan farmaseuttiseen henkilökuntaan. Jokainen apteekin työntekijä voi osallistua turvallisuuskulttuurin kehittämiseen ja lääkitysturvallisuuden varmistamiseen oman työnsä näkökulmasta. Jatkossa Valo-ohjelma tukee paremmin myös apteekin teknisen henkilökunnan perehdytystä ja osallisuutta lääkitysturvallisuustyöhön.

Apteekeissa työskentelee farmaseuttisen henkilöstön lisäksi teknistä henkilökuntaa, muun muassa lääkelogistiikan ja apteekin markkinointiviestinnän parissa. Suurin osa heistä on suorittanut ammatillisen lääkealan perustutkinnon ja valmistunut lääketeknikoksi tai lääketyöntekijäksi.

Tekniset työntekijät ovat apteekin moniosaajia. Sen lisäksi, että he huolehtivat lääkkeiden tilaamisesta, lääkevarastosta ja tiedonhallintaan liittyvistä tehtävistä, he saattavat myös hoitaa apteekin laskutusta, verkkopalveluita ja lääkekuljetuksia. Asiakas kohtaa apteekin teknistä henkilökuntaa tutuimmin kassalla.

Tänä vuonna kannustamme apteekin lääkitysturvallisuusvastaavia perehdyttämään apteekin teknisen henkilökunnan HaiPro-ilmoittamiseen. Tätä varten Valo-tiimi on laatinut tekniselle henkilökunnalle omia lyhytvideoita perehtymisen tueksi. Lisäksi laajemmin lääkitysturvallisuuden perusteita ja käsitteitä avataan Valo-ohjelman koulutusyhteistyökumppanin Farmasian oppimiskeskuksen (FOK) uudessa Piilevät riskit näkyväksi -mikrokoulutuksessa. Koulutuksessa tuodaan esiin myös lukuisia käytännön tilanteita (mm. apteekin itsehoidossa tai lääkkeiden varastoinnissa), joissa teknisen henkilökunnan rooli on keskeinen asiakkaan turvallisen lääkehoidon varmistamisessa. Syksyllä 2024 FOKin lääkitysturvallisuusteemainen koulutustarjonta apteekin tekniselle henkilökunnalle laajenee riskilääkekoulutuksella.

Teksti Henna Kyllönen