Julkaisut ja raportit

Julkaisut ja raportit

Valo-ohjelman tutkimusstrategia 2023–2026

Valo-ohjelman tutkimusstrategia linjaa kansalliset tutkimustarpeet, joiden avulla voidaan edistää avohoidon potilaiden lääkitysturvallisuutta apteekeissa sekä apteekkien ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä. Tutkimusstrategia on laadittu yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.

Avohoidon lääkitysturvallisuuden edistäminen apteekkien ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä: Millaista tutkimusta tarvitaan? Valo-ohjelman tutkimusstrategia 2023–2026 (pdf) (julkaistu 13.9.2023) Lue lisää >

Valo-raportit

Valo-raportti on Suomen Apteekkariliiton lääkitysturvallisuusaiheinen raportti apteekeille. Raportin tavoitteena on tukea poikkeamista ja vaaratapahtumista oppimista sekä innostaa lääkitysturvallisuustyöhön. 

Valo-raportti 1/2023 sisältää esimerkkitapauksia erilaisista apteekkien havaitsemista läheltä piti -tilanteista, sekä pohdintatehtäviä niin apteekeille kuin sote-yksiköille. Suosittelemme hyödyntämään tehtäviä yhteiseen keskusteluun.
Valo-raportti 1/2023: Apteekkien havaitsemat läheltä piti -tilanteet (pdf)

Valo-raportti 4/2022 on ensimmäinen, joka on suunnattu myös apteekkien yhteistyökumppaneille ja muille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.
Valo-raportti 4/2022: Yhteenveto apteekkien HaiPro-ilmoituksista vuonna 2022 (pdf)

Valo-raportti 3/2022 on suunnattu apteekeille koneellisen annosjakeluprosessin turvallisuuden, laadun ja prosessiin osallistuvien toimijoiden yhteistyön kehittämiseen. 
Valo-raportti 3/2022: Koneellisessa annosjakelussa tapahtuneet poikkamat ja vaaratapahtumat 

Opinnäytetyöt

Apteekeissa raportoidut sote-yksiköiden lääkehoidon vaaratapahtumat – Tutkimus HaiPro-aineistosta
Proviisori Siiri Mannermaa, Helsingin yliopiston pro gradu, kesäkuu 2023 (pdf)

Itsehoitoneuvontaan liittyvät apteekkien HaiPro-ilmoitukset – onko juustossa reikiä?
Proviisoriopiskelijat Timi Aaltonen ja Emilia Viinamäki, Helsingin yliopiston PROV-803 Terveyden edistämisen kurssi, toukokuu 2022 (pdf)

Kansainväliset julkaisut ja raportit

Katso julkaisut tästä.