Julkaisut ja raportit

Julkaisut ja raportit

Valo-raportit
Valo-raportti on Suomen Apteekkariliiton lääkitysturvallisuusaiheinen raportti apteekeille. Raportin tavoitteena on tukea poikkeamista ja vaaratapahtumista oppimista sekä innostaa lääkitysturvallisuustyöhön. 

Valo-raportti 4/2022 on ensimmäinen, joka on suunnattu myös apteekkien yhteistyökumppaneille ja muille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.
Valo-raportti 4/2022: Yhteenveto apteekkien HaiPro-ilmoituksista vuonna 2022 (pdf)

Valo-raportti 3/2022 on suunnattu apteekeille koneellisen annosjakeluprosessin turvallisuuden, laadun ja prosessiin osallistuvien toimijoiden yhteistyön kehittämiseen. 
Valo-raportti 3/2022: Koneellisessa annosjakelussa tapahtuneet poikkamat ja vaaratapahtumat 

Itsehoitoneuvontaan liittyvät apteekkien HaiPro-ilmoitukset – onko juustossa reikiä?
Proviisoriopiskelijat Timi Aaltonen ja Emilia Viinamäki, Helsingin yliopiston PROV-803 Terveyden edistämisen kurssi, toukokuu 2022 (pdf)

Kansainväliset julkaisut ja raportit

Katso julkaisut tästä.