Julkaisut ja raportit

Julkaisut ja raportit

Valo-ohjelman tutkimusstrategia 2023–2026

Valo-ohjelman tutkimusstrategia linjaa kansalliset tutkimustarpeet, joiden avulla voidaan edistää avohoidon potilaiden lääkitysturvallisuutta apteekeissa sekä apteekkien ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä. Tutkimusstrategia on laadittu yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.

Avohoidon lääkitysturvallisuuden edistäminen apteekkien ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä: Millaista tutkimusta tarvitaan?
Valo-ohjelman tutkimusstrategia 2023–2026 (pdf) (julkaistu 13.9.2023) Valo-raportit

Valo-raportti on Suomen Apteekkariliiton lääkitysturvallisuusaiheinen raportti apteekeille. Raportin tavoitteena on tukea poikkeamista ja vaaratapahtumista oppimista sekä innostaa lääkitysturvallisuustyöhön.

Valo-raportti 1/2024 keskittyy koneelliseen annosjakeluun.
Valo-raportti 1/2024: Koneellinen annosjakelu (pdf)

Valo-raportti 1/2023 sisältää esimerkkitapauksia erilaisista apteekkien havaitsemista läheltä piti -tilanteista, sekä pohdintatehtäviä niin apteekeille kuin sote-yksiköille. Suosittelemme hyödyntämään tehtäviä yhteiseen keskusteluun.
Valo-raportti 1/2023: Apteekkien havaitsemat läheltä piti -tilanteet (pdf)

Valo-raportti 4/2022 on ensimmäinen, joka on suunnattu myös apteekkien yhteistyökumppaneille ja muille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.
Valo-raportti 4/2022: Yhteenveto apteekkien HaiPro-ilmoituksista vuonna 2022 (pdf)

Valo-raportti 3/2022 on suunnattu apteekeille koneellisen annosjakeluprosessin turvallisuuden, laadun ja prosessiin osallistuvien toimijoiden yhteistyön kehittämiseen. 
Valo-raportti 3/2022: Koneellisessa annosjakelussa tapahtuneet poikkeamat ja vaaratapahtumat 

Opinnäytetyöt ja muut suomenkieliset julkaisut ja materiaalit

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja apteekkien yhteistyön toimintamallit
Peltonen E. Farmaseutin lopputyö, Helsingin yliopisto, huhtikuu 2024

Apteekin lääkitysturvallisuuden kehittäminen lääkitysturvallisuusosaamisen itsearviointimittariston avulla
Niemelä T. Farmaseutin erikoistumiskoulutuksen projektityö, Helsingin yliopisto, marraskuu 2023 (pdf)

HaiPro-järjestelmän potilasturvallisuusilmoituslomakkeen kehittäminen apteekkiympäristöön – pilottitutkimus apteekeissa
Luostarinen M, Teinilä T, Koskenkorva T, Siitonen P. Dosis 39: 438–457, 2023 (pdf)

Apteekeissa raportoidut sote-yksiköiden lääkehoidon vaaratapahtumat – Tutkimus HaiPro-aineistosta
Mannermaa S., Helsingin yliopisto, kesäkuu 2023 (pdf)

Lääkitysturvallisuusmateriaaleja apteekin ja muille avohoidon ammattilaisille
4. vuoden proviisoriopiskelijat, Helsingin yliopiston Terveyden edistämisen kurssi, toukokuu 2023
katso materiaalit

Itsehoitoneuvontaan liittyvät apteekkien HaiPro-ilmoitukset – onko juustossa reikiä?
4. vuoden proviisoriopiskelijat Timi Aaltonen ja Emilia Viinamäki, Helsingin yliopiston Terveyden edistämisen kurssi, toukokuu 2022 (pdf)

Vaaratapahtumien tunnistaminen ja HaiPro-ilmoitusten välittäminen apteekeista sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin
Hermonen I. Farmaseutin lopputyö, Helsingin yliopisto, toukokuu 2022

Kansainväliset julkaisut ja raportit

Katso tästä.