Tutkimus ja kehittäminen

Valtakunnallisen apteekkien lääkitysturvallisuusohjelman (Valo) etenemistä ohjataan tieteellisen tutkimuksen avulla. Valo-ohjelmalle on laadittu tutkimusstrategia (2023–2026) tutkimusyhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Syksyllä 2023 julkaistussa tutkimusstrategiassa linjataan avohoidon lääkitysturvallisuuden keskeiset lähitulevaisuuden tutkimustarpeet, joiden avulla voidaan edistää avohoidon potilaiden lääkitysturvallisuutta apteekeissa sekä apteekkien ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä.

Tutkimusstrategia on tarkoitettu avoimeen valtakunnalliseen käyttöön lääkitysturvallisuuden tutkimuksen edistämiseksi apteekeissa ja avoterveydenhuollossa. Sen toivotaan toimivan käytännön työkaluna ja innoittajana uusiin tutkimusavauksiin avohoidon lääkitysturvallisuuden alueella.

Tutkimusstrategian avulla saatavaa tutkimustietoa hyödynnetään Valo-ohjelman tiedolla johtamisessa. Lisäksi tutkimustuloksia tarvitaan lääkehoitojen laadun ja organisaatioiden lääkitysturvallisuuskäytänteiden ja -yhteistyön kehittämiseen, farmasian ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen sekä johtamiseen ja lääkepoliittisen päätöksenteon tukemiseen.

Yhteyshenkilöt:

Emilia Mäkinen
väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
tutkimuskoordinaattori, Valo-ohjelma
emilia.em.makinen@helsinki.fi

Anna-Riia Holmström
apulaisprofessori, Helsingin yliopisto
anna-riia.holmstrom@helsinki.fi