Tutkimus ja kehittäminen

Valtakunnallisen apteekkien lääkitysturvallisuusohjelman (Valo) etenemistä ohjataan tieteellisen tutkimuksen avulla. Vuonna 2022 Valo-ohjelmalle laaditaan tutkimusstrategia (2023–2026) yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Tutkimusstrategiassa linjataan avohoidon lääkitysturvallisuuden keskeiset lähitulevaisuuden tutkimustarpeet, joiden avulla voidaan edistää avohoidon asiakkaiden ja potilaiden lääkitysturvallisuutta apteekeissa sekä apteekkien ja sote-palvelujärjestelmän yhteistyönä.

Tiivis tutkimusyhteistyö Helsingin yliopiston kanssa mahdollistaa tutkimusstrategiaan pohjautuvan tutkimustiedon tuottamisen koordinoidusti ja kattavasti koko Valo-ohjelman ajalta sekä ohjelman toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin.

Tutkimuksen pohjalta saatavaa tietoa hyödynnetään ohjelman uusien toimenpiteiden tunnistamisessa, valitsemisessa sekä priorisoinnissa. Tämän lisäksi tutkimuksesta saatavaa tietoa hyödynnetään lääkitysturvallisuuden käytäntöön kehittämiseen, johtamiseen ja päätöksen teon tukemiseen niin apteekeissa kuin muualla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä.

Yhteyshenkilöt:

Emilia Mäkinen
väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Anna-Riia Holmström
apulaisprofessori, Helsingin yliopisto