Yhteistyökumppanit

Yhteistyössä ohjelmaa ovat toteuttamassa Helsingin yliopisto, Farmasian oppimiskeskus sekä Awanic Oy. 

Helsingin yliopisto (HY) Farmasian tiedekunta

Helsingin yliopisto on maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon kuuluva monitieteinen vuonna 1640 perustettu tieteen ja ajattelun keskus. Yliopistossa toimii 11 tiedekuntaa, sekä 40 000 opiskelijaa ja tutkijaa. Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa keskeinen tutkimusalue on lääkitysturvallisuus ja lääkehoidon riskienhallinta eri sosiaali-ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Sen puitteessa Helsingin yliopisto tekee Valo-ohjelman kanssa tutkimusyhteistyötä avohoidon potilaiden ja asiakkaiden lääkitysturvallisuuden kehittämiseksi.

Lue lisää www.helsinki.fi/fi/farmasian-tiedekunta

Farmasian oppimiskeskus ry (FOK)

FOK on lääkealan toimijoiden yhteinen yhdistys, joka tuottaa jatkuvan oppimisen palveluita lääkealalle ja lääkehoitojen parissa työskenteleville. FOK:n koulutukset ovat riippumattomia ja tuotamme niitä yhteistyössä mm. yliopistojen ja työelämän asiantuntijoiden sekä viranomaisten kanssa. Kouluttajaverkostoomme kuuluu noin 300 asiantuntijaa.

Lääkitysturvallisuusosaamista tukevat koulutukset ovat tärkeä osa Valo-ohjelmaa. FOK on tuottanut apteekkien lääkitysturvallisuustyön käynnistämiseen ja tukemiseen koulutussarjan yhteistyössä Suomen Apteekkariliiton ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen kanssa. FOK:lla on tarjonnassaan myös muita lääkitysturvallisuusosaamisen kehittymistä tukevia koulutuksia.

Lue lisää https://www.fok.fi/koulutustarjonta/apteekkien-laakitysturvallisuusosaaminen.html

Awanic Oy

Awanic Oy on tamperelainen yritys, joka tarjoaa ja kehittää tietokantapohjaisia web-sovelluksia yksityisen ja julkisen sektorin tarpeisiin. Awanic Oy vastaa sosiaali- ja terveydenhuollossa laajasti käytetyn vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPron ylläpidosta ja jatkokehityksestä.

Valo-ohjelmassa HaiPro-järjestelmä mukautettiin apteekkien käyttöön soveltuvaksi. Lue lisää https://awanic.fi/haipro