Ohjelman tekijät

Ohjelman tekijät

Valo on Suomen Apteekkariliiton ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen yhteishanke. Ohjelman omistaa ja sen resursoinnista vastaa Suomen Apteekkariliitto. Yhteistyössä ohjelmaa ovat toteuttamassa Helsingin yliopisto, Farmasian oppimiskeskus sekä Awanic Oy. Lue lisää yhteistyökumppaneistamme täältä.

Valon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa 10 hengen projektiryhmä, Valo-tiimi. Ohjelman strategista suunnittelua tukee asiakas- ja potilasturvallisuuden asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä.

Keväällä 2021 perustettiin valtakunnallinen, moniammatillinen asiantuntijaryhmä tukemaan Valon alueellista jalkautusta. Asiantuntijaryhmässä on edustajia sekä apteekeista että erilaisista sote-organisaatioista. Asiantuntijaryhmän tehtävänä on luoda näkemys alueellisen lääkitysturvallisuustyön mahdollisuuksista, mutta toisaalta tuoda esiin yhteistyöhön liittyviä haasteita ja ratkaisuehdotuksia. Asiantuntijaryhmän rooli oli keskeinen HaiPro-yhteistyöpilotin suunnittelussa.

Asiantuntijaryhmän toimintaa koordinoi Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.

Valo tuo apteekit entistä tiiviimmäksi osaksi terveydenhuoltoa

Apteekkariliiton perustehtävä on apteekkien edunvalvonnan lisäksi kehittää apteekkitoimialaa osana terveydenhuoltoa. Laadukkaalla apteekkipalvelulla varmistetaan lääkehoitojen onnistuminen sekä kansalaisten yhdenvertaisuus.

Lääkitysturvallisuuden varmistaminen on apteekkien ydintehtävä. Apteekit esimerkiksi vastaavat itsehoitolääkkeiden turvallisesta ja oikeasta käytöstä ja tarkistavat lääkemääräykset aina ennen lääkkeen toimittamista asiakkaalle.

Valo-ohjelman myötä apteekin ammattilaisten lääkitysturvallisuusosaaminen kasvaa kaikissa apteekeissa. Verkostomaisella yhteistyöllä varmistetaan entistä parempi apteekkien välinen yhteistyö alueellisessa ja kansallisessa lääkitysturvallisuustyössä.

Valo-ohjelman tulevien vuosien toimenpiteet suunnitellaan tutkittuun tietoon perustuen. Apteekkariliitto on sitoutunut valmisteilla olevan Valo-ohjelman tutkimusstrategian mukaiseen tutkimukseen yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus yhteistyötä rakentamassa

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksella on Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön valtuuttama ja rahoittama kansallinen tehtävä asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisessä.

Valo on tärkeä hanke avohoidon lääkitysturvallisuuden kannalta. Suomessa on aiemmin tehty vahvaa lääkitysturvallisuustyötä erikoissairaanhoidon organisaatioissa. Avohoidossa on jääty tästä kehityksestä valitettavasti jälkeen.

Avohoidossa lääkehoidon toteuttamiseen osallistuu useita toimijoita, joten lääkehoitoprosessin turvallisuuden- ja riskienhallinta edellyttää toimijoiden välistä yhteistyötä. Valossa Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus edistää monialaista yhteistyötä sekä jakaa tietoa lääkitysturvallisuudesta ja hyvistä toimintatavoista sen kehittämisen tueksi.

Hyvinvointialueilla on tulevaisuudessa keskeinen rooli alueensa lääkitysturvallisuuden kehittämisessä. Valo-ohjelmassa kehitetään toimintamalleja organisaatioiden väliseen yhteistyöhön ja ratkaistaan mahdollisia yhteistyön esteitä.

Valon myötä jokaiselle hyvinvointialueelle luodaan edellytykset yhteistyöhön alueen apteekkien kanssa.

Asiakas ja potilasturvallisuuskeskus