Osaamisen itsearviointi

Valon yksi tärkeä tavoite on kehittää apteekkien lääkitysturvallisuuskulttuuria ja -osaamista1. Olemassa olevan osaamisen monipuolinen hyödyntäminen ja sen kehittäminen luovat apteekin lääkitysturvallisuustyön perustan. Oman osaamisen arviointi sekä tarvelähtöinen ja suunnitelmallinen kehittäminen ovat jatkuvan oppimisen edellytyksiä2. Näihin tarpeisiin on kehitetty avohuollon apteekkeihin soveltuva lääkitysturvallisuusosaamisen itsearviointimittaristo.

Tästä pääset vastaamaan itsearviointimittaristoon (Webropol) >>
Koko itsearviointimittaristoon vastaamiseen on hyvä varata aikaa noin 30 minuuttia.
Nu kan du även svara på svenska.

Itsearviointimittariston hyödyntäminen

Tätä lääkitysturvallisuusosaamisen itsearviointimittaristoa voidaan hyödyntää monipuolisesti apteekeissa

  • lääkitysturvallisuusosaamisen tunnistamiseen
  • lääkitysturvallisuusosaamistarpeiden arviointiin
  • lääkitysturvallisuusvastaavien työvälineenä
  • lääkitysturvallisuusosaamisen johtamisen tukena

Valtakunnallisen aineiston perusteella voidaan arvioida apteekkien lääkitysturvallisuusosaamisen nykytilaa. Mittariston avulla voidaan kohdentaa täydennyskoulutusta vastaamaan osaamistarpeita. Mittaristo soveltuu myös farmasian opiskelijoille perusopetuksessa hyödynnettäväksi.

Mittaristo on ensisijaisesti tarkoitettu henkilölle itselleen oman lääkitysturvallisuusosaamisen tunnistamiseen ja osaamistarpeiden arviointiin. Jos kuitenkin itsearvioinnin tuloksia halutaan hyödyntää koko apteekin toiminnan kehittämisessä, apteekissa kannattaa sopia yhteisistä käytännöistä jo ennen itsearvioinnin aloittamista ja sopia vastuuhenkilö tai -tiimi, joka koordinoi toteutusta. Apteekin johto (lääkitysturvallisuustiimi) tarvitsee tilannetietoa osaamisesta mahdollistaakseen yksilöllisen ja työyhteisötasoisen osaamisen kehittämisen.

Itsearviointia tehdessä on hyvä muistaa, että mitä enemmän osaamista henkilöllä on, sitä kriittisemmin hän saattaa arvioida omaa osaamistaan. Tämä johtuu siitä, että osaamisensa perusteella hän pystyy paremmin tunnistamaan puutteita osaamisessaan.

Itsearviointimittariston kehittäminen

Apteekin lääkitysturvallisuuden itsearviointimittaristo on laadittu osana Valo-ohjelmaa yhteistyössä Apteekkien ammatillisen toiminnan edistämisen (AATE) koordinaatioryhmän asiantuntijoiden kanssa (Kuva 1). Mittariston pohjana on käytetty farmaseutin lopputyönä kehitettyä englanninkielistä lääkitysturvallisuusosaamisen itsearviointimittaristoa3. Mittariston lähtökohtana on järjestelmälähtöinen lääkehoitojen riskienhallinta ja sen soveltaminen suomalaiseen apteekkiympäristöön4-6.

apteekkien lääkitysturvallisuusosaamisen itsearviointimittariston kehittämisprosessi ja sisältö.
Kuva 1. Apteekkien lääkitysturvallisuusosaamisen itsearviointimittariston kehittämisprosessi ja mittariston sisältö. AATE-ryhmän asiantuntijat taustaorganisaatioineen ovat osallistuneet mittariston kehittämisprosessiin.

Itsearviointimittariston ylläpito

Sähköinen itsearviointimittaristo toimii Webropol-järjestelmässä ja sen ylläpidosta vastaa Suomen Apteekkariliitto. Vastaamisen jälkeen itsearvioinnin tulokset voi tallentaa tai tulostaa itselle käytettäväksi.  Itsearviointi tallentuu myös Apteekkariliiton valtakunnalliseen aineistoon, jota hyödynnetään apteekkitoiminnan kehittämisessä ja siihen liittyvässä tutkimuksessa. Tämän vuoksi itsearviointimittariston lopussa kysytään vastaajan taustatietoja. Kaikki tiedot tallentuvat nimettömästi eikä yksittäisiä vastaajia tai vastaajan toimipaikkaa voi tunnistaa.

Lähteet

1 Suomen Apteekkariliitto. Valtakunnallinen apteekkien lääkitysturvallisuusohjelma. Tietoa ohjelmasta. (viitattu 30.9.2022) https://valo.apteekki.fi/tietoa-ohjelmasta/

2 Wheeler J, Chisholm-Burns M: The Benefit of Continuing Professional Development for Continuing Pharmacy Education. American Journal of Pharmaceutical education 82(3) Article 6461. 2018 (viitattu 1.11.2022) https://www.ajpe.org/content/82/3/6461

3 Määttänen E. Development of a self-assessment instrument to evaluate medication safety competences and educational needs. Farmaseutin lopputyö, farmakologian ja lääkehoidon osasto, Farmasian tiedekunta, Helsingin yliopisto, 2019

4 Health Organization: WHO Patient Safety Curriculum Guide: Multi-professional Edition, World Health Organization, 2011. (viitattu 4.10.2022): https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44641/9789241501958_eng.pdf

5 World Health Organization. Medication without Harm: WHO Global Patient Safety Challenge, 2017

6 Kallio S. Community pharmacists’ contribution to prospective medication risk management for older adults in the context of network theory. Väitöskirja. Helsingin yliopisto 2021. (viitattu 4.10.2022) https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/335391/kallio_sonja_dissertation_2021.pdf