Projektitiimi

Tiina Koskenkorva

Tiina Koskenkorva

Suomen Apteekkariliitto

Tiina on Valon projektipäällikkö ja vastaa ohjelman suunnittelusta. Tiinan varmistaa, että projektiryhmän innostus pysyy korkealla tasolla – kuitenkin halliten uusien ideoiden tulvaa. Ilman Tiinaa ei olisi Valoa.

Marianne Kuusisto

Marianne Kuusisto

Lääkitysturvallisuuskoordinaattori, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Marianne vastaa Valon sote-yhteistyöstä ja sen kehittämisestä alueellisella ja kansallisella tasolla. Marianne tuo projektiryhmään lääkitysturvallisuuden asiantuntijuuden lisäksi myös osaamista verkostomaisesta asiantuntijatyöskentelystä ja annoksen hullua pohjalaista innokkuutta.

Henna Kyllönen

Henna Kyllönen

Suomen Apteekkariliitto

Valossa Hennan vastuulla on apteekin ammattilaisten lääkitysturvallisuusosaamisen ja apteekkien turvallisuuskulttuurin kehittäminen. Henna toteuttaa myös farmasian alan sidosryhmä- ja koulutusorganisaatioyhteistyötä.

Marjo Vainio

Marjo Vainio

Suomen Apteekkariliitto

Marjo on apteekkien yhteyshenkilö Valoon liittyvissä asioissa. Marjo osallistuu HaiPro-järjestelmän kehitystyöhön ja tukee apteekkeja päivittäisessä lääkitysturvallisuustyössä. Marjo auttaa apteekkeja osoitteessa

Ulla Raappana-Jänis

Ulla Raappana-Jänis

Suomen Apteekkariliitto

Ulla on projektiryhmän tekninen osaaja ja vastaa Valo-tiimin tiedonhallinnasta. Jos Ulla on lomalla, niin muu tiimi on pulassa. Ulla hallinnoi myös apteekkareiden ja apteekkien tietoja HaiPro-järjestelmässä.

Taru Vanhala

Taru Vanhala

Suomen Apteekkariliitto

Taru on Valon viestintävelho. Taru auttaa Valo-tiimiläisiä viestimään niin, että kankeassa vaaratapahtuma-lääkitysturvallisuus-turvallisuuskulttuuri -kielessä säilyy joku tolkku. Sanastoa ei Tarukaan pysty valitettavasti muuttamaan.

Emilia Mäkinen

Emilia Mäkinen

Helsingin yliopisto

Emilia on väitöskirjatutkija ja koordinoi Valon tutkimusyhteistyötä. Emilia oli keväällä 2021 vastuussa HaiPro-järjestelmän kehittämisessä apteekkien käyttöön soveltuvaksi ja on tutkijan roolinsa lisäksi yhä innokas HaiPro-kehittäjä.

Sonja Kallio

Sonja Kallio

Suomen Apteekkariliitto

Sonja toimii Apteekkariliitossa rationaalisen lääkehoidon ja lääkepolitiikan johtavana asiantuntijana. Valossa Sonjan tehtävänä on kehittää apteekkien lääkitysturvallisuuden asiantuntijoiden verkostoa.

Inka Puumalainen

Inka Puumalainen

Suomen Apteekkariliitto

Inka on Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja. Inka vastaa Valon strategisesta suunnittelusta ja ohjaa ohjelmaan liittyvää tutkimusta.