Käynnissä olevat tutkimukset

Käynnissä olevat tutkimukset

Koskenkorva T & Mäkinen E, Holmström A-R, Airaksinen M, Kuusisto M, Kyllönen H, Schoultz A, Sandler C: Promoting Outpatient Medication Safety in Finland with a National Medication Safety Programme in Community Pharmacies (2021-2026)

Mäkinen E, Taimi A-K, Sandler C, Schoultz A, Holmström A-R: Engaging community pharmacies in promoting medication safety in outpatient care – Defining research needs by modified nominal group technique

Oravainen T, Grönroos T, Kvarnström K, Mäkinen E, Airaksinen M: Prescribing errors reported by Finnish community pharmacies in 2021–2023

Grönroos T: Apteekeissa havaitut lääkkeiden määräämiseen ja uudistamiseen liittyvät vaaratapahtumat – Tutkimus HaiPro-aineistosta

Lohtaja M, Mönkkönen I, Schoultz A, Kuusisto M, Holmström AR: Apteekeissa havaitut sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuneet lääkehoidon vaaratapahtumat ja niiden hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä – Tutkimus HaiPro-aineistosta

Alastalo N, Siitonen P, Holmström A-R, Hämeen-Anttila K: Apteekeista annettavan itsehoitolääkeneuvonnan merkitys lääkitysturvallisuuden varmistamisessa – tutkimus apteekkien HaiPro vaaratapahtuma-aineistosta

Alastalo N & Häyrinen A, Holmström A-R, Hämeen-Anttila K, Siitonen P: Mitkä tekijät ja olosuhteet ovat vaikuttaneet lääkehoidon vaaratapahtumien syntyyn apteekkien itsehoitoasiakkailla – tutkimus apteekkien HaiPro-aineistosta

Uotila V: Apteekkijärjestelmiin liittyvät vaaratapahtumat apteekkien HaiPro-aineistossa