10 000 HaiPro-ilmoituksen raja ylitettiin syyskuussa

Apteekit liitettiin osaksi HaiPro-vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmää syyskuussa 2021, kun HaiPro-järjestelmää oli edelliskeväänä pilotoitu parissakymmenessä apteekissa toimintaympäristöönsä soveltuvaksi. Ensimmäisen vuoden aikana apteekit saavuttivat laaditun 10 000 HaiPro-ilmoituksen rajan.

Ilmoitusten kasvava määrä kertoo turvallisuusasenteista: mitä aktiivisemmin ilmoituksia tehdään, sen paremmin on mahdollista tunnistaa tarpeellisia kehittämiskohteita ja vaikuttaa lääkitysturvallisuuden toteutumiseen arjessa. Noin 60 % tähänastisista apteekeissa laadituista ilmoituksista liittyy apteekin sisäisten prosessien kehittämiseen ja noin 40 % ilmoituksista kertoo vaaratapahtumista, jotka on apteekissa havaittuja, mutta tapahtunut muualla sosiaali- ja terveydenhuollossa (kuva).

Kuva. Apteekkien ensimmäinen HaiPro-vuosi lukuina. Sisäiset ilmoitukset kertovat poikkeamista apteekkien omissa prosesseissa ja ulkoiset ilmoitukset apteekeissa havaituista muualla sosiaali- ja terveydenhuollon tapahtuneista poikkeamista.

Lähes 9/10 apteekkien ilmoituksista käsittelee lääkehoitoa koskevia poikkeamia, joista määräys- ja toimituspoikkeamat ovat yleisimpiä. Muita raportoituja poikkeamatyyppejä apteekeissa ovat tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan liittyvät sekä tietojärjestelmään, laitteeseen, tarvikkeeseen tai sen käyttöön liittyvät poikkeamatyypit.

Ilmoituksista lähes puolet on raportoitu Läheltä piti -tilanteiksi (42 %). Apteekissa tämä tarkoittaa vaaratapahtumaa, joka olisi toteutuessaan voinut aiheuttaa haittaa asiakkaalle. Haitalta vältyttiin, koska poikkeama havaittiin ajoissa.

Apteekkien kansallista jatkuvasti kertyvää HaiPro-aineistoa hyödynnetään niin apteekkien kuin koko avohoidon lääkehoitoprosessin turvallisuuden kehittämisessä.

Koonnut Henna Kyllönen ja Tiina Koskenkorva