Valo esillä Sairaanhoitajapäivillä 15.-16.9.2022

Lääkehoidon toteuttaminen on riskialtista toimintaa ja erehtyminen on inhimillistä.

Tutkimuksen perusteella tiedetään, että lähes neljäsosa iäkkäiden päivystyskäynneistä johtuu lääkehaitasta.1

Sosiaali- ja terveydenhuollossa kyse ei ole ainoastaan haittojen ehkäisystä, vaan myös yhteisestä tahdosta ja kyvystä edistää turvallisuutta. Lääkitysturvallisuudessa tarvitaan yhteisiä toimintamalleja ja tiedon tulee kulkea kaikkien lääkehoitoprosessiin osallistuvien välillä. Kun vaaratilanteet tulevat näkyväksi ja riskit tunnistetaan, niistä voidaan ottaa opiksi ja toimintaa kehittää. Yhteistä riskienhallintaa tarvitaan, jotta lääkehoidon polku on turvallinen alusta loppuun asti. Apteekki on osa sosiaali- ja terveydenhuollon lääkehoidon palveluketjua ja yhteistyökumppanisi lääkehoidossa.

Kerromme osastollamme 3g9 mitä voimme tarjota sote-ammattilaisille lääkitysturvallisuuden parantamiseksi ja työsi helpottamiseksi. Tavataan Sairaanhoitajapäivillä!

1Laatikainen O, Sneck S, Bloigu R, Lahtinen M, Timo L, Turpeinen M: Hospitalizations due to adverse drug events in the elderly – a retrospective register study. Front Pharmacol 7, 358. 2016