8.2.2022 – Apteekkien HaiPro-järjestelmään perehtyminen on sujunut odotetusti

Lähes 2/3 apteekeista ilmoitti Apteekkariliiton vuosittaisen toimintakyselyn (N=617) yhteydessä perehdyttäneensä koko farmaseuttisen henkilökunnan lääkitysturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointiin HaiPro-järjestelmässä tammikuun 2022 loppuun mennessä.

Apteekkariliitto suositteli apteekkeja aloittamaan HaiPro-järjestelmään perehtymisen syksyllä 2021. Sitä mukaa, kun lääkitysturvallisuusvastaavat ja apteekkarit olivat tutustuneet uuteen järjestelmään ja vaaratapahtumaraportoinnin vaiheisiin, toivottiin, että he ohjeistavat apteekin muut proviisorit ja farmaseutit HaiPro-ilmoittajan koulutuksen pariin.

HaiPro-ilmoittajan koulutus on osa tuettua HaiPron käyttöönottoa apteekeissa ja se on Apteekkariliiton jäsenapteekkien saatavilla verkkokoulutuksena. Käyttöönoton yhteydessä on korostettu, että kyse ei ole ainoastaan uuden työvälineen käyttöönotosta, vaan yhtä aikaa uudenlaisen turvallisuuskulttuurin aktiivisesta kehittämisestä. Turvallisuuskulttuurin kehittyessä ilmoittamisen kynnys madaltuu ja ilmoitusaktiivisuus kasvaa. Ilmoitusten avulla puolestaan voidaan tunnistaa riskitilanteita, -potilaita ja -lääkkeitä ja muodostaa erilaisia suojauksia, jotta vastaavilta vaaratilanteilta voidaan välttyä jatkossa.

Myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus kouluttaa myös apteekin muu henkilökunta, kuten apteekkien varastologistiikkaa hoitava ja kassatyöskentelystä vastaava tekninen henkilöstö. Farmasian opiskelijat tutustuvat HaiPro-järjestelmän käyttöön viimeistään toisen apteekkiharjoittelujaksonsa yhteydessä.

Teksti: Henna Kyllönen