Lääkitysturvallisuusosaamisen itsearviointimittaristo on nyt käytettävissäsi

Julkaisuvaiheessa erityisesti apteekkien lääkitysturvallisuusvastaaville oman osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin sekä henkilöstöjohdolle lääkitysturvallisuusosaamisen johtamisen tueksi tarkoitettu työväline, lääkitysturvallisuusosaamisen itsearviointimittaristo, on julkaistu.

Apteekin lääkitysturvallisuuden itsearviointimittaristo on laadittu osana Valo-ohjelmaa yhteistyössä Apteekkien ammatillisen toiminnan edistämisen (AATE) koordinaatioryhmän asiantuntijoiden kanssa. Mittariston kehittämiseen voit perehtyä tarkemmin täällä >>

Tästä pääset suoraan itsearviointimittaristoon (Webropol) >>
Koko itsearviointimittaristoon vastaamiseen on hyvä varata aikaa noin 30 minuuttia.

Apteekin koko farmaseuttinen henkilöstö on mittariston kohderyhmää. Mittaristo on ensisijaisesti tarkoitettu henkilölle itselleen oman lääkitysturvallisuusosaamisen tunnistamiseen ja osaamistarpeiden arviointiin. Itsearviointia tehdessä on hyvä muistaa, että mitä enemmän osaamista henkilöllä on, sitä kriittisemmin hän saattaa arvioida omaa osaamistaan. Tämä johtuu siitä, että osaamisensa perusteella hän pystyy paremmin tunnistamaan puutteita osaamisessaan.

Jos itsearvioinnin tuloksia halutaan hyödyntää koko apteekin toiminnan kehittämisessä, apteekissa kannattaa sopia yhteisistä käytännöistä jo ennen itsearvioinnin aloittamista ja sopia vastuuhenkilö tai -tiimi, joka koordinoi toteutusta. Tällainen tiimi voi luonnollisesti muodostua esimerkiksi apteekin lääkitysturvallisuusvastaavasta ja koulutus-/ henkilöstövastaavasta yhdessä.

Teksti Henna Kyllönen