18.11.2021 – Apteekkien tekemät HaiPro-ilmoitukset kerryttävät kansallista vaaratapahtuma-aineistoa

Vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPron avulla apteekit voivat tuoda lääkitysturvallisuutta vaarantavat tilanteet esille, jolloin niistä voidaan oppia. Kaikkien apteekkien yhteistä HaiPro-aineistoa hyödynnetään tulevaisuudessa apteekkien toimintaprosessien ja laajemmin avohoidon lääkitysturvallisuuden kehittämisessä. Kansallisen apteekkien vaaratapahtuma-aineiston omistaa Suomen Apteekkariliitto.

Ensimmäisestä 1000 ilmoituksesta suurin osa on tapahtunut tai havaittu reseptintoimitustilanteessa. Toimituspoikkeamatilanteissa on yleisimmin toimitettu tai meinattu toimittaa väärän vahvuista lääkevalmistetta. Apteekkien havaitsemista määräyspoikkeamissa korostuvat tilanteet, joissa lääkemääräykseen on kirjattu väärä annos tai vahvuus, tai annosohje on epäselvä tai puutteellinen. Apteekin on mahdollista puuttua lääkitysturvallisuutta vaarantavaan määräyspoikkeamaan ennen kuin lääke toimitetaan asiakkaalle.  

Kansallisesta apteekkien HaiPro-aineistosta voidaan myös tunnistaa, että annosjakelupalvelu on riskialtis apteekin toiminto. Annosjakelu on monivaiheinen prosessi, joka vaatii sujuvaa tiedonvaihtoa lääkkeen käyttäjän ja toisten ammattilaisten kanssa. Inhimillisen erehdyksen mahdollisuus on suuri.  

Onneksi vain harva vaaratapahtuma on aiheuttanut asiakkaalle haittaa. Aineistoon mahtuu kuitenkin jo useita haittaa aiheuttaneita vaaratapahtumia. Asiakas on saattanut esimerkiksi ottaa paikallisesti käytettävää lääkettä suun kautta saaden tästä haittavaikutuksia. Itsehoitolääkkeen sopimattomuus muuhun lääkitykseen on voinut aiheuttaa sairaalahoitoa vaatineen verenvuodon.

Teksti Elina Hanslian