18.1.2022 – Viimeisetkin apteekit mukaan HaiPro-järjestelmän käyttäjiksi!

Pandemia-aika, apteekkarivaihdokset ja esimerkiksi järjestelmämuutokset ovat voineet viivästyttää HaiPro-järjestelmän käyttöönottoa apteekeissa. Valo-projektitiimi halusi tavoittaa verkkotilaisuudella vielä myös nämä apteekit. Tilaisuuden tavoitteena oli, että sen jälkeen jokainen osallistuja tietäisi, mistä aloittaa HaiPron käyttöönotto omassa apteekissa. Palautteen perusteella tässä onnistuttiin.

Tuetulla käyttöönottovaiheella on tarkoitettu HaiPro-järjestelmän käyttöönottoa Apteekkariliiton jäsenapteekkien sisäisen lääkitysturvallisuuden kehittämisen työvälineeksi. Organisaatiorajat ylittävä raportointi ja lääkitysturvallisuusyhteistyön kehittäminen ovat osa ohjelman vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa.

Osana syksyn 2021 tuettua käyttöönottoa apteekeille on tuotettu HaiPro-opas, jonka avulla apteekit pystyvät laatimaan oman toimintaohjeen lääkitysturvallisuutta vaarantavien tapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn. Tämän lisäksi kirjallisia ohjeistuksia on tuotettu niin apteekin HaiPro-ilmoittajille kuin HaiPro-ilmoitusten käsittelijöille (lääkitysturvallisuusvastaaville) ja ylläpitäjille. Syksyn HaiPro-järjestelmäkoulutusten verkkotallenteet sekä niihin liittyvät koulutusdiat ovat saatavilla toistaiseksi apteekkien ekstranetissä Salkussa, josta löytyy myös vastauksia apteekkien usein esittämiin HaiPro-järjestelmää koskeviin kysymyksiin. Näitä kysymyksiä on käyty läpi syksyn mittaan apteekeille järjestetyissä vapaaehtoisissa Teams-verkkotilaisuuksissa, jotka ovat olleet suosittuja.

Apteekkariliiton tavoitteena tuetun käyttöönottovaiheen aikana on ollut, että sen jälkeen apteekin omat lääkitysturvallisuusvastaavat pystyvät perehdyttämään apteekin muun henkilöstön vaaratapahtumailmoittamiseen Salkkuun tuotetun materiaalin avulla. Lääkitysturvallisuuden ammatillista täydennyskoulutusta on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Farmasian Oppimiskeskuksen kanssa.

Teksti Henna Kyllönen