1.4.2022 – Kevään 2022 aikana järjestetään Valo-kiertue, jossa apteekkien lääkitysturvallisuusvastaavat tapaavat alueellisesti toisensa.

Valo-ohjelman tavoitteena on, että avohoidon lääkehoidon turvallisuutta ja riskienhallintaa toteutetaan ja kehitetään alueellisesti, organisaatiorajat ylittävässä yhteistyössä. Ensivaiheessa on tärkeää, että lääkitysturvallisuustyön alueellinen koordinaatio toimii apteekkien välillä.

Valo-ohjelman myötä jokaiseen apteekkiin on nimetty lääkitysturvallisuusvastaava (tai -tiimi), jonka tehtäviin kuuluu muun muassa apteekin HaiPro-ilmoitusten käsittely ja ilmoituksista saatavan tiedon hyödyntäminen. Apteekkien lääkitysturvallisuusvastaavien alueellista yhteistyötä ja koordinaatiota kehittämällä luodaan edellytykset hyvinvointialuetasoiselle lääkitysturvallisuustyölle.

Valo-kiertueen tapaamisessa on tarkoitus keskustella alueelliseen yhteistyön tarpeista ja toiveista. Samalla voidaan tarkastella alueellista HaiPro-aineistoa ja käsitellä aineistosta esiin nousevia havaintoja.

Teksti: Elina Hanslian