11.5.2021 – Apteekit aloittavat HaiPro-järjestelmään perehtymisen lääkitysturvallisuusvastaavistaan

Apteekkariliitto kutsuu jäsenapteekkiensa lääkitysturvallisuusvastaavia ilmoittautumaan lääkitysturvallisuusvastaavien yhdyshenkilörekisteriin. Rekisteri on perustettu, jotta jatkossa voidaan tavoittaa apteekkien laaja lääkitysturvallisuusvastaavien verkosto muun muassa liiton viestinnällisiä ja lääkitysturvallisuuden tutkimuksellisia tarkoituksia varten.

Jokaisen apteekin toivotaan valitsevan keskuudestaan lääkitysturvallisuusvastaavan. Hän voi olla apteekkari itse, apteekin proviisori tai yhtä lailla lääkitysturvallisuuden kehittämisestä innostunut farmaseutti. Alkuvaiheessa kiinnostus ratkaisee, sillä Apteekkariliitto on sitoutunut tukemaan apteekkeja lääkitysturvallisuuden kehittämistyössään apteekkien omien lääkitysturvallisuusvastaavien kautta.

Ensivaiheessa lääkitysturvallisuusvastaavien tehtäviin lukeutuu oma perehtyminen HaiPro-järjestelmään eli vaaratapahtumien ilmoittamiseen, ilmoitusten käsittelyyn sekä HaiPro-raporttien tulkitsemiseen. Tämä tapahtuu Apteekkariliiton ja Awanicin yhdessä toteuttamien tallennettavien webinaarien muodossa syksyn 2021 aikana.

Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on, että apteekin lääkitysturvallisuusvastaava

  • kehittää apteekin lääkitysturvallisuuskulttuuria ja lääkitysturvallisuutta mm. toteuttamalla lääkitysturvallisuuden auditointeja.
  • tuo lääkitysturvallisuuden näkökulman mukanaan apteekin kehittämisprojekteihin.
  • perehtyy ja pitää itsensä ajan tasalla apteekin lääkitysturvallisuusasioista.
  • toimii osana Apteekkariliiton lääkitysturvallisuusvastaavien verkostoa.
  • toteuttaa HaiPro-järjestelmän käyttöönoton apteekissa yhdessä apteekkarin ja muun lääkitysturvallisuustiimin kanssa ja toimii tämän jälkeen apteekin HaiPro-vastaavana.
  • toimii yhteyshenkilönä apteekin sote-kumppaneille.

Teksti Henna Kyllönen