27.6.2022 - Valo toimi kummihankkeena Helsingin yliopiston terveyden edistämisen kurssilla

Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunnan kliinisen farmasian opintosuunnan 4. vuoden proviisoriopiskelijat laativat keväällä projektityönsä teemasta Turvallinen itsehoito apteekin opastuksella. Kurssiprojekteina valmistui itsehoitolääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä tukevia työkaluja.

Yksi projekteista käsitteli apteekkien itsehoidossa tapahtuneita vaaratapahtumia/ poikkeamia, jotka oli ilmoitettu HaiPro-järjestelmään syyskuun 2021 ja helmikuun 2022 välisenä aikana. Projektin yhteydessä laaditun yhteenvedon tavoitteena oli tuoda esiin mahdollisia kehittämiskohteita ja esimerkinomaisesti ilmoituksia, joiden avulla voidaan tehdä konkreettisia kehittämistoimenpiteitä.

Lopullisessa aineistossa oli mukana 112 ilmoitusta, joista yli puolet käsittelivät läheltä piti -tilanteita eli esimerkiksi sellaisia tilanteita, joihin oli reagoitu osana apteekin lääkeneuvontatilanteita ennen kuin niistä olisi voinut aiheutua haittaa asiakkaalle/ potilaalle.

Itsehoidon HaiPro-aineistosta tehtyyn projektiin voi tutustua lisää Valo-verkkosivujen Julkaisut ja raportit -sivulta. Apteekkien työntekijät pystyvät lisäksi katsomaan tallenteen kurssin 10.5. webinaariesityksestä 31.8.2022 saakka. Linkki tallenteeseen löytyy Apteekkariliiton Salkku-palvelusta.

Teksti: Henna Kyllönen