1.1.2021 - Suomen Apteekkariliitto ja Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus käynnistivät VALO-ohjelman